PITRO III


Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja

 
 
Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny III

 

Celem projektu Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny III jest integracja środowisk naukowo-badawczych i producentów, zwłaszcza branży chemicznej, przeróbki węgla i ropy, farb i lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych i energetyki. Platforma umożliwi rozpoznanie potrzeb technologicznych firm, a przedsiębiorcy poznają trendy światowej technologii i tematykę prowadzonych badań. Projekt składa się z trzech części:

 

Targi Wiedzy Technologicznej

Cyklicznie dwudniowe spotkania przedsiębiorców, przedstawicieli sfery badawczo-rozwojowej. W trakcie trwania Targów odbywać się będą seminaria, których tematyka dotyczyć będzie innowacyjnych technologii, rozwiązań proekologicznych, światowych trendów i wyników prowadzonych prac badawczych. Na stoiskach firmowych przedsiębiorcy będą prezentować swoje firmy, produkty i osiągnięcia. Koszty organizacji Targów i uczestnictwa zakwalifikowanych osób są pokrywane w ramach projektu. W spotkaniach uczestniczyć mogą przedstawiciele przedsiębiorstw, firm, instytutów naukowych i katedr z Województwa Opolskiego.

 

Portal internetowy Platformy http://www.PITRO.pl

Portal zapewnia stały kontakt środowiska przedsiębiorców z naukowcami. To baza danych o instytutach i katedrach zajmujących się technologią i badaniami na rzecz przemysłu  i o przedsiębiorcach Opolszczyzny, to również możliwość promocji swojej firmy. Zamieszczenie informacji o swojej działalności i loga firmy jest bezpłatne. Uczestnikami Portalu mogą być przedsiębiorstwa, firmy, instytuty naukowe i katedry z Województwa Opolskiego.

 

Zapewnienie dostępu do baz informacji naukowej

Dostęp do najnowszej i kompletnej informacji naukowo-technicznej jest niezbędne dla zapewnienia innowacyjności proponowanych rozwiązań i wdrożeń. W ramach tej części projektu udostępniono zasoby biblioteki ICSO „Blachownia" oraz zapewniono dostęp do naukowych baz danych. W czytelni ICSO „Blachownia" można korzystać ze stanowisk komputerowych oraz czasopism papierowych i woluminów biblioteki. Z udostępnionych w ten sposób baz mogą korzystać pracownicy przedsiębiorstw, firm, instytutów naukowych i katedr z Województwa Opolskiego.

 

Seminaria zamawiane

 

W ramach projektu organizowane będą również cokwartalne spotkania seminaryjne w Kędzierzynie-Koźlu. Stanowić będą one okazję do dyskusji, zapoznania się z trendami światowymi i aspektami prawnymi w zakresie innowacyjnych technologii.